Szekciók

Anatómia és Patológia A1

Dr. Horváth Emőke egyetemi docens

Dr. Mezei Tibor egyetemi adjunktus

Dr. Ráduly Gergő egyetemi tanársegéd

Dr. Kovács Zsolt egyetemi adjunktus

Dr. Kiss Éva egyetemi docens

 

Bioinformatika, Imagisztika A2

Dr. Dénes Lóránd egyetemi docens

Dr. Pap Zsuzsanna egyetemi docens

Dr. Oláh Péter egyetemi docens

Dr. Bálint Andrea egyetemi tanársegéd

 

Élettan és Kórélettan, Farmakológia B

Dr. Szilágyi Tibor egyetemi tanár

Dr. Brassai Attila egyetemi tanár

Dr. Orbán-Kis Károly egyetemi docens

Dr. Fárr Anna-Mária egyetemi adjunktus

 

Általános belgyógyászat, Infektológia C1

Dr. Szabó Mónika egyetemi adjunktus

Dr. Kelemen Piroska egyetemi adjunktus

Dr. Török Imola egyetemi adjunktus

Dr. Fehér Magdolna infektológus szakorvos

 

Endokrinológia, Diabetológia C2

Dr. Kolcsár Melinda egyetemi docens

Dr. Szabó Mónika egyetemi adjunktus

Dr. Réti Zsuzsanna egyetemi adjunktus

Dr. Magdás Annamária egyetemi adjunktus

 

Gasztroenterológia C3

Dr. Kelemen Piroska egyetemi adjunktus

Dr. Török Imola egyetemi adjunktus

Dr. Magdás Annamária egyetemi adjunktus

Dr. Szalman Krisztina-Borbála egyetemi tanársegéd

 

Gyermekgyógyászat C4

Dr. Sólyom Réka egyetemi tanársegéd

Dr. Simon Márta egyetemi adjunktus

Dr. Borka Balás Réka egyetemi adjunktus

Dr. Gáll Zsuzsanna egyetemi tanársegéd

 

Hematológia, Reumatológia, Bőrgyógyászat C5

Dr. Lázár Erzsébet egyetemi docens

Dr. Fekete Gyula László egyetemi docens

Dr. Kéri Johanna egyetemi tanársegéd

Dr. Finna Csilla reumatológus szakorvos

 

Kardiológia C6

Dr. Benedek Imre egyetemi tanár

Dr. Germán-Salló Márta egyetemi adjunktus

Dr. Frigy Attila  egyetemi adjunktus

Dr. Kovács István egyetemi adjunktus

 

Neurológia, Idegsebészet, Pszihiátria C7

Dr. Szatmári Szabolcs egyetemi docens

Dr. Gaboș-Grecu Iosif egyetemi tanár

Dr. Szász József-Attila egyetemi adjunktus

Dr. Bajkó Zoltán egyetemi adjunktus

 

Általános sebészet D1

Dr. Török Árpád egyetemi adjunktus

Dr. Derzsi Zoltán egyetemi adjunktus

Dr. Bauer Orsolya egyetemi tanársegéd

Dr. Benedek Zalán egyetemi tanársegéd

 

Nőgyógyászat D2

Dr. Szabó Béla egyetemi tanár

Dr. Kiss Szilárd-Leó egyetemi adjunktus

Dr. Bereczky Lujza-Katalin egyetemi tanársegéd

Dr. Túrós János Levente egyetemi tanársegéd

 

Aneszteziológia és Intenzív terápia, Mikrobiológia D3

Dr. Szederjesi János egyetemi docens

Dr. Kovács Judit egyetemi adjunktus

Dr. Veress Mihály egyetemi adjunktus

Dr. Ráduly Gergő egyetemi tanársegéd

 

Fül-orr-gégészet, Szemészet D4

Dr. Mühlfay György egyetemi tanár

Dr. Horváth Karin Ursula egyetemi docens

Dr. Mózes Huba egyetemi tanársegéd

Dr. Máté István Ildikó egyetemi tanársegéd

 

Ortopédia és Traumatológia D5

Dr. Sólyom Árpád egyetemi adjunktus

Dr. Derzsi Zoltán egyetemi adjunktus

Dr. Zuh Sándor-György egyetemi tanársegéd

Dr. Kovács Attila ortopéd főorvos

 

Urológia D6

Dr. Mártha Orsolya egyetemi tanár

Dr. Vida Árpád Olivér egyetemi adjunktus

Dr. Balan Daniel egyetemi tanársegéd

Dr. Drágus Emőke doktorandusz

 

Megelőző orvostudomány E

Dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár

Dr. Gáspárik Ildikó egyetemi adjunktus

Dr. Fazakas Zita egyetemi adjunktus

Dr. Ferencz József Lóránd egyetemi adjunktus

 

Fogorvostudomány – Konzerváló fogászat és Parodontológia F1

Dr. Bukhari Csilla egyetemi adjunktus

Dr. Pop Mihai egyetemi adjunktus

Dr. Kovács Ivácson Csinszka egyetemi adjunktus

Dr. Pop Silvia Izabella egyetemi adjunktus

Dr. Buka Imola egyetemi tanársegéd

 

Fogorvostudomány – Fogpótlástan és Implantológia F2

Dr. Jánosi Kinga egyetemi adjunktus

Dr. Száva Dániel egyetemi adjunktus

Dr. Dörner Szabó Kinga egyetemi adjunktus

Dr. Bardocz-Veres Zsuzsanna egyetemi tanársegéd

 

Gyógyszerésztudomány G

Dr. Sipos Emese egyetemi tanár

Dr. Fülöp Ibolya egyetemi docens

Dr. Szabó Zoltán egyetemi docens

Dr. Gáll Zsolt egyetemi docens

 

Poszter szekció P

Dr. Pap Zsuzsanna egyetemi docens

Dr. Szentendrey Dalma egyetemi tanársegéd

Dr. Szabó István Adorján egyetemi tanársegéd

Dr. Kelemen Krisztina egyetemi tanársegéd