A Tudományos Diákköri Konferencia szabályzata

  1. Röviden a Tudományos Diákköri Konferenciáról

A Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) közel 30 éves múltra visszatekintő rendezvény Marosvásárhelyen, melyet évi rendszerességgel szervez meg a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség és a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Technológiai és Tudományegyetem. Rendezvényünk lehetőséget nyújt mind az erdélyi, mind a határon túli magyar hallgatók számára, hogy, Erdélyben egyedülálló módon, anyanyelvükön mutassák be dolgozataikat egészségtudományi témakörben. A konferencia célja továbbá elősegíteni az államvizsga dolgozat (szakdolgozat) megfelelő színvonalú elkészítését és megvédését. Ezen felül nem titkolt szándékunk a magyar tudományos szaknyelv fejlesztésére ösztönözni az előadó hallgatókat.

A konferenciának a marosvásárhelyi Kultúrpalota ad otthont. A hagyományokhoz híven a diákok tudományos bemutatói mellett neves meghívottak előadásai színezik az esemény programját. Mindezek mellett a diákok számos egyedi műhelymunkán vehetnek részt. A TDK-t a díjkiosztó gála és az állófogadás zárja.

A rendezvény lehetőséget nyújt mind a személyes, mind az egyetemek közötti kapcsolatok kiépítésére, illetve ápolására.

 

2.1. Iratkozás és regisztráció:

A Tudományos Diákköri Konferenciára bármely romániai és külföldi felsőoktatásbeli diák jelentkezhet egészségtudományok témába beillő dolgozattal. A konferenciára való iratkozás a TDK szabályzat elfogadásával kezdődik, majd az online feltöltési kritériumoknak eleget téve a bemutatni kívánó diák feltölti a dolgozat kivonatát (absztraktját) és befizeti a regisztrációs díjat a szervezők által megadott határidőig.

Az előadó a TDK-ra való jelentkezésével igazolja, hogy az általa bemutatásra kerülő tudományos munka teljesen új, még be nem mutatott dolgozat. Ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy már bemutatott dolgozattal állunk szemben, ez kizárást von maga után. A bizonyíték hitelességének megállapítása a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) feladata.

 

2.2. Általános jelentkezési, részvételi feltételek és elvárások:

 1. A kivonatok és a dolgozat szövege magyar nyelvű.
 2. Egy dolgozatnak maximum három szerzője lehet. (1 főszerző és 2 társszerző)
 3. Egy szerző legfennebb két dolgozatban szerepelhet főszerzőként.
 4. Amennyiben a főszerző nem tudja bemutatni a dolgozatot, bemutathatja a társszerző.
 5. Egy dolgozat csak egy szekcióban kerülhet bemutatásra.
 6. Az iratkozás lejárta után beérkezett kivonatokat nem fogadjuk el!
 7. A Tudományos Diákköri Tanács fenntartja a dolgozatok elutasításának jogát, amennyiben az nem felel meg a szabályzatban leírt feltételeknek. A dolgozatok szakmai értékelésen esnek át. A dolgozat elutasítható ha:
  1. A dolgozat már bemutatásra került bármilyen hazai vagy nemzetközi konferencián;
  2. A TDT nem tulajdonít a dolgozatnak megfelelő tudományos értéket.

 

A benevezési díj az aktuális évben a főszervezők által meghatározott összeg, amely magába foglalja az iratkozást, az állófogadást, illetve a promóciós anyagokból álló ajándékcsomagot.

A benevezési díjat a marosvásárhelyi diákszövetség székházában vagy az MMDSZ bankszámlaszámára átutalva lehet befizetni.

Sikeres iratkozás a kivonat helyes feltöltésével, a kivonat TDT általi jóváhagyásával és a részvételi díj időben való befizetésével történik.

 

   2.3. Előadások és poszterbemutatók szabályzata:

Az előadások bemutatásának időtartama maximum 7 perc, amit 3 perc vitaidő követ, a poszter szekció esetében a bemutatás 5 perc, a vitaidő 2 perc.

A prezentációhoz segédeszközként kizárólag a szervezők által biztosított számítógép, vetítőgép és pointer áll a hallgató rendelkezésére. Kivételt képeznek a főszervezőkkel előre egyeztetett esetek, legkevesebb két héttel a konferencia kezdete előtt.

Minden szekciónak egyetemi oktatókból álló elbíráló bizottsága van, amelynek munkálatát a bizottság elnöke vezeti. 

A bizottságnak legkevesebb négy tagból kell állnia. Az elbíráló bizottság változtatása legkésőbb két órával a szakosztály megkezdése előtt lehetséges, kivéve, ha kevesebb, mint négy tag van. A bizottság akármilyen változtatását illetően az összes főszervező beleegyezése szükséges.

A pontozó lapok névre szólóak, és a konferencia lejárta után a szerző megtekintheti saját pontszámait.

Az elbíráló bizottság tagjai azon dolgozatokat, amelyeknek ők a témavezetői, nem pontozhatják. Pontegyenlőség esetén a következő szempontok alapján történik a rangsorolás, a feltüntetett sorrend szerint:

 1. Egyéni hozzájárulás
 2. Előadókészség, vitakészség, szakmai tájékozottság
 3. Eredmények, módszertan

Témakörön belül nincsenek megosztott díjak.

A határon túli vendégdiákok témakörönként külön elbírálás alá esnek, a legjobb előadók különdíjban részesülnek a dolgozatok számától függően:

 • 6 külföldi dolgozat: 1 különdíj
 • 7-9 dolgozat: 2 különdíj
 • 10 vagy több dolgozat: 3 különdíj

Hatnál kevesebb dolgozat (határon túli és hazai együttesen) nem képezhet önálló témakört.

A szekciónkénti díjak megosztása a következő:

 • 6 dolgozat összesen: 1. díj
 • 7 – 9 hazai dolgozat: 1 – 2. díj
 • 10 – 15 hazai dolgozat: 1 – 2 – 3. díj
 • 16 – 20 hazai dolgozat: 1 – 2 – 3. díj és 1. dícséret
 • 20 hazai dolgozaton felül:1 – 2 – 3. díj, 1. és dícséret

Kevesebb, mint 6 hazai dolgozat esetén, amennyiben az elbíráló bizottság nem találja a dolgozatokat díjazásra méltónak, nem köteles helyezéseket osztani.

 

A poszteren kötelezően szerepel: 

a „ 29. Tudományos Diákköri Konferencia – Marosvásárhely, keltezés, a szerző(k) család- és keresztneve, illetve egyetemének adatai (egyetem, kar, szak, évfolyam); a témavezető(k) család- és keresztneve, tudományos fokozata, illetve egyetemének (egyetem, kar, tanszék) vagy intézményének (intézmény, beosztás) adatai.

Az előadás digitális változatát (Power Point/Open Office bemutatót) a honlapra kérjük feltölteni a megadott dátumig. Amennyiben a feltöltés nem történt meg a kijelölt időpontig, a dolgozat nem mutatható be. A Prezi típusú bemutatókat a megszabott határidőig kell e-mailben eljuttatni a szervezőknek. Ezen dolgozatokat nem kell feltölteni. A dolgozatokat végleges formátumban kell feltölteni, utólagos módosítás nem lehetséges. A bemutató diák (Power Point, Open Office) neve a főszerző neve kell legyen (pl: Kerekes János.ppt).

A dolgozatok bemutatása betűrendben történik, a főszerzők családnevének kezdőbetűje szerint. Ettől a sorrendtől abban az esetben tekintünk el, ha két dolgozat témája közös és ezt a diák a bemutató előtt egy héttel jelzi. 

 

     2.4. Témakörök (szekciók) felosztása:

– A konferencia témaköreit a TDT határozza meg a beérkező dolgozatok függvényében.

– Egy témakör létrejöttéhez legkevesebb 6 dolgozat szükséges az adott témakörön belül (határon túli és hazai együtt).

– A jelentkezők létszámának függvényében a TDT fenntartja a témakörök összevonásának, illetve tagolásának jogát.

 

 1. Pontozás

Az elbíráló bizottságot témakörönként a TDT választja ki és a főszervezők kérik fel.

Az elbíráló bizottság a pontozási rendszernek megfelelően értékeli a dolgozatokat.

 

SZEMPONT ÉS ADHATÓ PONTSZÁM

 1. A TUDOMÁNYOS KÉRDÉS MEGFOGALMAZÁSA, KIDOLGOZÁSA (a tanulmány alapjául szolgáló tudományos kérdés érthető megfogalmazása) 1-20
 2. EREDMÉNYEK, MÓDSZERTAN (módszerek helyes megválasztása és leírásának pontossága; az elért eredmények ismertetése és értelmezése; az adatok megfelelő statisztikai feldolgozása) 1-20
 3. ELŐADÓKÉSZSÉG, VITAKÉSZSÉG, SZAKMAI TÁJÉKOZOTTSÁG (világos okfejtés, érthető kidolgozás, előadásmód, témában való jártasság) 1-20
 4. EGYÉNI HOZZÁJÁRULÁS (szerzői hozzájárulás mértéke) 1-20
 5. TUDOMÁNYOS NYELVEZET HELYESSÉGE, KIVONAT MINŐSÉGE (tudományos nyelvezet használata, háttérismeretek, nyelvhelyesség, helyesírás) 1-20

Összesen adható pontszám: 100

Az előadások bemutatásának időtartama 7 perc, amit 3 perc vitaidő követ, a poszter szekció esetében a bemutatás 5 perc, a vitaidő 2 perc. A bemutató időtartamának  túllépése pontlevonást von maga után:

 • 30 másodperc és 1 perc közötti túllépés: 1 pont levonás
 • 1 és 2 perc közötti túllépés: 2 pont levonás
 • 2 perc felett: 5 pont levonás

Az időmérést az ülésvezetők végzik. Az idő túllépése miatt levonandó pontokat az ülés lejártával a pontozók vezetik be.

 

 1. Tudományos Diákköri Tanács (TDT)

A TDT egyetemi oktatókból, a TDK főszervezőiből és az MMDSZ elnökéből álló tanács.

A TDT feladata:

 • A TDT a Tudományos Diákköri Konferencia védnöke.
 • A TDT átnézi a dolgozatok kivonatait, ellenőrzi azok helyességét.
 • Átcsoportosítja a dolgozatokat témaköröknek megfelelően abban az esetben, ha tematikájában nem a megjelölt szekcióba illeszkedik.
 • Kiválasztja az elbíráló bizottság tagjait.
 • Létrehozhat új szekciókat, meglévőket összevonhat, vagy tagolhat.
 • Segít a konferencia ideje alatt felmerülő vitás kérdések megoldásában.

 

 1. A TDK szervezői

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség tagjai közül kerülnek ki a főszervezők, illetve a szervezők, akik az alábbi munkacsoportokba szerveződnek: akkreditáció, állófogadás, díjak, étkezés, fotó, infóiroda, kivonatok, pontozás, média és web, teremrendezés, technika, ülésvezetés, workshop, gála, szponzor.

 

    5.1. A szervezők jogai:

A TDK főszervezők fenntartják minden szinten a változtatás jogát (program, helyszín, időpont, előadók, stb.).

A TDK főszervezők szükség esetén megváltoztathatják az elbíráló bizottságok tagjait.

Bármelyik egyetemi hallgató lehet TDK szervező, minden szervezőnek joga van javaslatokat tenni a programmal, szervezéssel kapcsolatban. A szervezői létszámot a TDK főszervezők szabják meg, túljelentkezés esetén a szervezők felvétele pontrendszer alapján történik. A pontrendszer az MMDSZ Belső Működési Szabályzatán (BMSZ) alapszik.

A TDK főszervezők megválasztják a munkacsoport vezetőket és tagokat, meghatározzák a munkacsoportok tagjainak számát és tevékenységét, jogukban áll a tevékenységet ellenőrizni, feladatokat számon kérni.

A munkacsoport vezetőknek jogában áll számon kérni a munkacsoport tagjainak tevékenységét. A TDK főszervezői csakis akkor állítanak ki a szervezőknek önkéntességüket igazoló okiratot, ha azok szervezői kötelességeiknek maradéktalanul eleget tettek.

Minden szervező részesül az aktuális ajándékcsomagból.

 

   5.2. A szervezők kötelezettségei:

A TDK főszervezők kötelesek időszakosan beszámolni a szervezés fejleményeiről az MMDSZ vezetőségének.

A TDK főszervezők és a munkacsoport vezetők elérhetőek kell legyenek a nap minden órájában telefonon a rendezvény és az előkészületek ideje alatt, a konferencia ideje alatt minimum egy főszervező a helyszínen kell tartózkodjon.

A TDK főszervezői kötelesek közölni a határidőket, programot, nevezési feltételeket, valamint bizalmasan kell kezeljék a pontozási információkat a konferencia ideje alatt.

A TDK szervezőknek tisztában kell lenni a feladatkörükkel, az elvállalt feladatokat kötelesek elvégezni a közösen megszabott határidőn belül.

A szervezők a konferencia előtt vagy alatt felmerülő problémákról kötelesek értesíteni a TDK főszervezőket, nem hozhatnak döntéseket egyeztetés nélkül.

A szervezők kötelesek részt venni a konferencián, bizalmasan kezelni a belső információkat.

A szervezők a TDK alatt kötelesek részt venni legkevesebb 2 felkért előadó előadásán. Emellett kötelesek napi legkevesebb 3 órát a helyszínen tartózkodni.

A munkacsoportok vezetői kötelesek számon tartani a helyszínen tartózkodó szervezők kilétét.

A munkacsoport vezetők beszámolót írnak a konferencia kiértékelő gyűlésére.  

 

 1. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

A marosvásárhelyi Tudományos Diákköri Konferencia az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) orvos- és egészségtudomány szekciójaként továbbjutási lehetőséget biztosít a Magyarországon minden második évben megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK).

A javaslatokat OTDK-ra az elbíráló bizottság teszi meg, közös megegyezés alapján. A jelölések nem feltétlenül egyeznek meg a szekció díjazottjaival, ezeket a díjátadó ünnepségen hozza nyilvánosságra minden szekció elbíráló bizottsága.

Szekciónként legfeljebb 1 dolgozat jelölhető. Poszter szekcióból nem történik jelölés.

A poszter szekció szabályai:

 1. A poszter szekcióban bemutatott dolgozatok kivonata, az előadás szekció dolgozatainak kivonataihoz hasonlóan és velük egyidőben töltendő fel.
 2. A poszterek leadási határideje a Power-Point bemutatók beadási határidejével megegyezik. Az e-posztereket a honlapra kell feltölteni, hasonlóan a bemutatókhoz.
 3. A poszter mérete A0 és PDF formátumban adandó le. A poszteren kötelezően szerepeljen: „ Tudományos Diákköri Konferencia – Marosvásárhely, keltezés, a szerző(k) család- és keresztneve, illetve egyetemének adatai (egyetem, kar, szak, évfolyam); a témavezető(k) család- és keresztneve, tudományos fokozata, illetve egyetemének (egyetem, kar, tanszék) vagy intézményének (intézmény, beosztás) adatai.
 4. A poszterek vetítve, e-poszter formájában kerülnek bemutatásra. A bemutatás időtartama maximum 5 perc, melyet 2 perc vitaidő követ.
 5. A poszter bemutatását az elbíráló bizottság tagjai értékelik, a legjobb dolgozatok díjazásra kerülnek.
 6. Poszter szekcióból nem történik OTDK jelölés.

 

Bármilyen felmerülő kérdés vagy probléma esetén kérjük vegyék fel a kapcsolatot a TDK főszervezőivel személyesen, telefonon vagy az alábbi e-mail címen: tdk.mmdsz@gmail.com

Minden információ megtalálható a marosvásáhelyi TDK hivatalos honlapján: tdk.mmdsz.ro.