Poszter szekció szabályzata

  1. A poszter szekcióban bemutatott dolgozatok kivonata, az előadás szekció dolgozatainak kivonataihoz hasonlóan és velük egyidőben töltendő fel.
  2. A dolgozatok beadási határideje a Power-Point bemutatók beadási határidejével megegyezik, úgy a nyomtatott, mint az e-poszterre vonatkozóan. A nyomtatott posztereket a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség irodájában lehet leadni irodaprogramban, az e-posztereket a honlapra kell feltölteni, hasonlóan a bemutatókhoz.
  3. A nyomtatott poszter mérete minden esetben A0álló formátum.
  4. A poszteren kötelezően szerepeljen: „ Tudományos Diákköri Konferencia – Marosvásárhely, keltezés, a szerző(k) család- és keresztneve, illetve egyetemének adatai (egyetem, kar, szak, évfolyam); a témavezető(k) család- és keresztneve, tudományos fokozata, illetve egyetemének (egyetem, kar, tanszék) vagy intézményének (intézmény, beosztás) adatai.
  5. A poszterek vetítve, e-poszter formájában kerülnek bemutatásra. A bemutatás időtartama maximum 5 perc, melyet 2 perc vitaidő követ.
  6. A poszter bemutatását az elbíráló bizottság tagjai értékelik, a legjobb dolgozatok díjazásra kerülnek.
  7. Poszter szekcióból nem történik OTDK jelölés.