Dr. Szabó Zoltán-István egyetemi adjunktus egyetemünk gyógyszerész karának Ipari Gyógyszerészet és Gyógyszerészeti Managment Tanszékén. Tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végezte, 2016-ban sikeresen védte meg doktori értekezését, melynek témája: „Enantioszelektív módszerek fejlesztése gyógyászati szempontból fontos vegyületek optikai tisztaságának meghatározására”. Aktív munkásságát bizonyítja több hazai, és nemzetközi szakfolyóiratban megjelent tudományos cikk, egy megírt szakkönyv, több tudományos diákköri és államvizsga  dolgozat témavezetése. Rendszeres tagja az Gyógyszerész Kar államvizsga bizottságának, szakfolyóiratok felkért bírálója. Az egyetem vezetősége 2016-ban „Junior Researcher of the Year” díjjal tüntette ki, ezzel elismerve a kutatásban elért kimagasló eredményeit.

     Fő kutatási területei: enantioszelektív analitikai módszerek fejlesztése, ciklodextrin zárványkomplexek élőállítása és vizsgálata, valamint nanoszálas szerkezetek gyógyászati alkalmazása.

    Előadásának témája a nanoszál alapú rendszerek, amelyen keresztül betekintést nyerhetünk abba, hogyan áll a gyógyszerészet szolgálatába egy új, ígéretes technika.