Poszter szekció szabályzata

 

  1. A poszter szekcióban bemutatott dolgozatok kivonata, az előadás szekció dolgozatainak kivonataihoz hasonlóan és velük egyidőben töltendő fel.
  2. A dolgozatok beadása a Power-Point bemutatók beadási határidejével megegyezik, a posztereket a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség irodájába lehet leadni, irodaprogram idején.
  3. A poszter mérete minden esetben A0, álló formátum.
  4. A poszteren kötelezően szerepel: a „ Tudományos Diákköri Konferencia - Marosvásárhely, keltezés, a szerző(k) család- és keresztneve, illetve egyetemének adatai (egyetem, kar, szak, évfolyam); a témavezető(k) család- és keresztneve, tudományos fokozata, illetve egyetemének (egyetem, kar, tanszék) vagy intézményének (intézmény, beosztás) adatai.
  5. A poszter értékelésének időtartama maximum 7 perc, amit 3 perc vitaidő követ.
  6. A poszter bemutatását az elbíráló bizottság tagjai értékelik, a legjobb dolgozatok díjazásra kerülnek.
  7. Poszter szekcióból nem történik OTDK jelölés.