Dr. Mártha Krisztina 1995-ben érdemoklevéllel végzett a MOGYE Fogorvosi Karán, 1999-ben három éves marosvásárhelyi képzés után Általános Fogszakorvosi, 2004-ben pedig Kolozsvárott Fogszabályozás és Állcsont-ortopédia szakorvosi címet szerzett. 2009-től fogszabályozó főorvosként tevékenykedik.

2008-ban Bocskay István egyetemi tanár vezetése alatt védte meg doktori disszertációját, melyben a rögzített fogszabályozó készüléket viselők fogzománcának és fogágyának klinikai, mikrobiológiai és szövettani reakcióit tanulmányozta. Oktatói pályafutását 2001-ben kezdte a Gyerekfogászat és Fogszabályozás Tanszéken, 2014-ben előadótanári kinevezésben részesült.

Főbb kutatási területei a rögzített készülékes terápia következményeinek és szövődményeinek felmérése, a csírahiányok genetikai hátterének tanulmányozása, illetve a szkeletális fogazati rendellenességek Röntgen-diagnosztikája. Több mint 35 tudományos közlemény és négy szakkönyv szerzője. Két kutatási projekt vezetője, egyben pedig tagként vesz részt. Az Európai Orthodontus Társaság (EOS) tagja 2006-tól, 2013-tól pedig a Román Orthodontus Társaság (AREO) alapító tagja. 2016-tól a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvosi Karának dékánhelyettese.