Sorszám

Név

Egyetem

Dolgozat

1

Bacsadi Blanka

MOGYE

 ROMÁNIÁBAN TERMESZTETT BALZSAMKÖRTE (MOMORDICA CHARANTIA L.) – HOZZÁJÁRULÁS A FARMAKOGNÓZIAI VIZSGÁLATHOZ

2

Bálint Hajnalka Zsófia

MOGYE

 A 4-AMINOPIRIDIN TULAJDONSÁGAINAK MEGHATÁROZÁSA

3

Komlósi Andrea

MOGYE

POLIFENOLOS VEGYÜLETEK, ANTIOXIDÁNS HATÁS ÉS MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT EGYES RIBES TERMÉSEKNÉL

4

Koncz Szabolcs

MOGYE

A KEDÉLYÁLLAPOT JELLEMZÉSE KÉNYSZERÍTETT ÚSZÁS TESZTTEL AZ EGEREKEN INDUKÁLT „PENTILÉNTETRAZOL KINDLING” EPILEPSZIAMODELLBEN

5

Ress Ágnes Evelin

SE

ENZIMES HIDROLÍZISEN ALAPULÓ EGYSZERŰ, HATÉKONY MÓDSZER KIDOLGOZÁSA NAGY TISZTASÁGÚ MATAIREZINOL ELŐÁLLÍTÁSÁRA BUDAI IMOLA TERMÉSBŐL

6

Takács Angéla

SE

 ANTIOXIDÁNS TERÁPIA LEHETŐSÉGE MELANOMÁT, ILLETVE MYELOMA MULTIPLEXET KÍSÉRŐ BORTEZOMIB INDUKÁLTA POLINEUROPÁTIA KEZELÉSÉBEN

7

Tolokán Hermina Andrea

MOGYE

ELEMI SZENNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA HUMÁN GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEKBŐL

8

Toth Imola Ida

MOGYE

A PENTETRAZOL, PK11195 ÉS LAKOZAMID HATÁSA AZ EGEREK VISELKEDÉSÉRE A SZORONGÁST VIZSGÁLÓ GOLYÓTEMETÉSI TESZTBEN.

9

Vámos Tímea Imelda

MOGYE

A KÍSÉRLETI ÁLLATOK FAJOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGÉNEK MEGNYILVÁNULÁSA A GOLYÓTEMETÉSI TESZT SORÁN JELENTKEZŐ SZORONGÁSOS VISELKEDÉSRE

10

Veress Emőke

MOGYE

IBUPRFEN TARTALMÚ LIPID NANORÉSZECSKÉKKEL KÉSZÜLT MUKOADEZÍV GÉLEK FORMULÁLÁSA ÉS VIZSGÁLATA

11

Zsigmond Tünde-Brigitta

MOGYE

EMELT KERESZTPALLÓ ÉS KÖRPALLÓ TESZTEK ALKALMAZÁSA SZORONGÁS MÉRÉSÉRE PERIFÉRIÁS BZD  ÉS NEM-BZD RECEPTOROKON HATÓ SZEREK ALKALMAZÁSA SORÁN