Sorszám Név Egyetem Dolgozat címe
1 Birtalan Zoltán István MOGYE  A SZKELETÁLIS DIVERGENCIASZÖG MÉRÉSI LEHETŐSÉGE ÉS VARIÁCIÓJA PANORÁMA-RÖNTGENFELVÉTELEKEN 
2 Dabasi Loránd SE  FASCIOCUTAN SZABAD LEBENYEK MIKROCIRKULÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA SZÁJÜREGBEN LASER SPECKLE CONTRAST IMAGER HASZNÁLATÁVAL
3 Dudás Csaba MOGYE  MAROS MEGYEI RÉGÉSZETI FELTÁRÁSBÓL SZÁRMAZÓ KOPONYÁK FOGAZATÁNAK MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA
4 Farkas Orsolya MOGYE  KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TELESZKÓPKORONÁK KÖZT FELLÉPŐ FRIKCIÓ VÁLTOZÁS VIZSGÁLATA 
5 Gabor Mária-Henrietta MOGYE  FÉNYREKÖTŐ TÖMŐANYAGOK FELÜLETI MINŐSÉGVIZSGÁLATA PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓP SEGÍTSÉGÉVEL
6 Gál Zoltán MOGYE  GYÖKÉRKEZELT FOGAK ELSZINEZŐDÉSÉNEK IN VITRO VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ GYÖKÉRTÖMŐ ANYAGOK HATÁSÁRA
7 Jakab Szilvia MOGYE  KÜLÖNBÖZŐ SEALEREK APIKÁLIS SZIVÁRGÁSÁNAK IN VITRO VIZSGÁLATA 
8 Katyi Petra MOGYE  REKLÁMOK, MÉDIA HATÁSA A FOGÁPOLÁSI TERMÉKEK VÁLASZTÁSÁRA
9 Keintzel Réka-Laura MOGYE  A FORAMEN MENTALE HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA PANORÁMA RÖNTGENEKEN
10 Magyari László MOGYE  ENDODONTIAI KEZELÉSEK KAPCSÁN HASZNÁLATOS KÜLÜNBÖZŐ TIPUSÚ ÁTMOSÓ TŰK HATÉKONYSÁGA. IN VITRO VIZSGÁLAT
11 Magyari Pál MOGYE  GYÖKÉRCSATORNÁBAN MESTERSÉGESEN ELHELYEZETT DENTIN TÖRMELÉK ELTÁVOLÍTÁSA FECSKENDŐS ÉS ULTRAHANGOS RENDSZERREL. IN VITRO ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT
12 Makkai Zsigmond Loránd MOGYE  ÜVEGIONOMÉR ÉS KOMPOMÉR TÖMŐANYAGOK FLUORIDKIBOCSÁTÁSÁNAK IN VITRO VIZSGÁLATA
13 Moldován Zsófia SE  CLO2 TARTALMÚ GÉLEK IDEIGLENES GYÖKÉRTÖMŐ-ANYAGKÉNT VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
14 Simó Andreea MOGYE  FELSŐ FRONTFOGAK ÉS AJKAK VISZONYÁNAK ESZTÉTIKAI ELEMZÉSE