Sorszám

Név

Egyetem

Dolgozat

1

Albert Balázs

MOGYE

ARCESZTÉTIKA VIZSGÁLATA AZ ARANY ARÁNYOK FÜGGVÉNYÉBEN A MOGYE FOGORVOSTAN HALLGATÓI KÖRÉBEN

2

Barta Ágota

MOGYE

 BRUXIZMUS ELŐFORDULÁSA ÉS ÖSZEFÜGÉSSE AZ ORTODONCIAI KEZELÉSSEL

3

Csergő Nóra

MOGYE

 SÚLYOS CSÍRAHIÁNYBAN SZENVEDŐ FIATAL PÁCIENS FUNKCIONÁLIS ÉS ESZTÉTIKAI KEZELÉSE – ESETBEMUTATÁS

4

Csiki Debora

MOGYE

A FOGKŐ KIALAKULÁSA A TÁPLÁLKOZÁS,  SZÁJHIGIÉNIA ÉS A NYÁL PH-ÉRTÉKÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

5

Dimény Ágota

MOGYE

 AZ ARCFORMÁK ÉS A FELSŐ NAGYMETSZŐK ALAKJA KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

6

E. Balog János

MOGYE

A NYÁL PH ÉS PUFFERKAPACITÁSÁNAK VIZSGÁLATA CARIES AKTÍV ÉS INAKTÍV GYERMEKEKNÉL

7

Fodor Emőke

MOGYE

 LOGOPÉDIAI  KEZELÉS ALATT ÁLLÓ GYEREKEK SZÁJÜREGI  RENDELLENESSÉGEI

8

Gnädig Éva

MOGYE

 IDEIGLENES TÖMŐANYAGOK KIOLDÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATA IN VITRO

9

Incze Nóra

MOGYE

 MANUÁLIS ÉS ELEKTROMOS FOGKEFÉK ELHASZNÁLTSÁGI INDEXÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÍNYRECESSZIÓ MÉRTÉKÉVEL

10

Iványi Dóra

SE

 A FOGÁSZATI IMPLANTÁTUMOK ELTÁVOLÍTÁSÁNAK INDIKÁCIÓI ÉS MÓDSZEREINEK VIZSGÁLATA

11

Kész ( Bartók) Blanka

MOGYE

A CANALIS  MANDIBULARIS LEFUTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÜLÖNBÖZŐ VERTIKÁLIS ARCTÍPUSOKBAN

12

Király Tímea

MOGYE

 A BÖLCSESSÉGFOGAK MORFOLÓGIÁJÁNAK KLINIKAI ASPEKTUSAI  ‒  ESETBEMUTATÁS

13

Leel-Őssy Attila

MOGYE

 A FEJ-NYAK RÉGIÓ LŐTT SÉRÜLÉSEI, VALAMINT SZÁJSEBÉSZETI ELLÁTÁSUK, REKONSTRUKCIÓJUK

14

Léstyán Beáta

MOGYE

VERTIKÁLIS SZKELETÁLIS RENDELLENESSÉGEK ÉS FOGMÉRETEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

15

Miklós Adorján

MOGYE

AZ ENERGIA- ÉS SPORTITALOK FOGZOMÁNCRA GYAKOROLT HATÁSA

16

Szász Előd

MOGYE

IDEIGLENES KORONAANYAGOK FELÜLETI ÉRDESSÉGÉNEK IN VITRO VIZSGÁLATA ÉS HATÁSAI A LÁGYSZÖVET MENEDZSMENTBEN

17

Telegdy Renáta Enikő

MOGYE

A PH HATÁSA ÜVEGIONOMÉR CEMENTEK FLUORID KIOLDÓDÁSÁRA