Dr. Rosivall László 1973-ban végzett summa cum laude minősítéssel a Semmelweis Orvostudományi EgyetemenJelenleg a Kórélettani Intézet igazgatója, valamint az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájának vezetőjeA bergeni, az alabamai, a Dél-kaliforniai, a Harvard és a montpellier-i egyetemeknél is dolgozott vendégkutatóként. A Magyar Vese Alapítvány alapítójának szakterülete a kórélettan, nefrológia és hipertónia. Az ő nevéhez fűződik a glomeruláris filtrációt szabályozó "short-loop" mechanizmus leírása. Számos területen is első volt szakmájábana kettős kapilláris rendszerben a filtrációs és a reszorbciós erőket ő mérte meg  először, az endotheliális nanocsatornákat a renalis afferens arteriola distalis szakaszán ő ismerte fel elsőként emlősökben, majd emberben.

   Több tudományos kitüntetése közül kiemelendő a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem díszdoktori címe