Dr. Huszár Tamás szakterülete az implantáció, csontpótló műtétek, szájsebészeti műtétek, esztétikai fogászat, melyeket nemzetközi színvonalon végez. A DH Dental Europe egyik vezető orvosa. 1994-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 5 év orvosi kutatómunka után, 1999-től dolgozik a Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján. Magánpraxist 2001-től folytat. 2001-ben PhD-, 2014-ben Med.habil. minősítést szerzett. Tudományos munkáit azóta is folytatja a szájsebészet szakterületén.

   Dr. Decker Ivánnal együtt tartanak nekünk előadást ezen szakterület titkairól.