Sorszám Név Egyetem Dolgozat címe
1 Anker Pálma SE  AZ ALPPS ÁLTAL INDUKÁLT SEJT-ENERGETIKAI VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA RÁGCSÁLÓMODELLBEN
2 Antal Előd MOGYE A HERE HIPOPLÁZIA ÉS AGENÉZIA ELŐFORDULÁSA
3 Bérczi Ákos SE  AZ INFRARENALIS AORTA STENOSISOK ENDOVASCULARIS TERÁPIÁJÁNAK EREDMÉNYESSÉGE
4 Bognár Viktória SE  FOLYADÉKDINAMIKAI MÉRÉSEKEN ALAPULÓ, KOMPLEX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI DÖNTÉSTÁMOGATÓRENDSZER VIZSGÁLATA A BAL KAMRA ANEURYSMA SEBÉSZETÉBEN 
5 Fazekas László Ádám DE  KÜLÖNBÖZŐ VARRATTECHNIKÁVAL KÉSZÍTETT MICROVASCULARIS ANASTOMOSISOK SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATAI BIOPREPARÁTUMOKON
6 Kapus Gábor SE  AZ EXTRACELLULÁRIS TÉR VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A SZIVTRANSZPLANTÁCIÓ ÉS MECHANIKUS KERINGÉSTÁMOGATÁS UTÁNI TÚLÉLÉSRE
7 Keczer Bánk SE  A LAPAROSZKÓPOS CHOLECYSTECTOMIÁT KÖVETŐ SZÖVŐDMÉNYEK ÉS AZOK ELLÁTÁSA
8 Lukács Attila MOGYE  SZOLID TUMOROK ELŐFORDULÁSA GYEREKKORBAN
9 Megyesfalvi Zsolt MOGYE  PREOPERATÍV ÉS INTRAOPERATÍV BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A TÜDŐREZEKCIÓS MŰTÉTEK POSZTOPERATÍV SZAKÁRA NÉZVE
10 Nagy Petronella SE  DROGMETABOLIZMUS VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA PVL INDUKÁLT MÁJRENEGERÁCIÓ SORÁN
11 Sárdi Kálmán Gabriel MOGYE  A PRE-, INTRA- ÉS POSZTOPERATÍV PARAMÉTEREK PROGNOSZTIKAI ÉRTÉKEINEK VIZSGÁLATA A COLORECTALIS MALIGNÓMÁK HOSSZÚTÁVÚ KOMPLIKÁCIÓI  FÜGGVÉNYÉBEN 
12 Stark Klára Aliz SE  A SZOLUBILIS GUANILÁT-CIKLÁZ STIMULÁTOR RIOCIGUAT ELŐKEZELÉS HATÁSA A DONOR SZÍV FUNKCIÓJÁRA HETEROTÓP SZÍVTRANSZPLANTÁCIÓ PATKÁNYMODELLJÉBEN
13 Veres-Lakos Enikő SZTE  ARTÉRIA POPLITEA REKONSTRUKCIÓS LEHETŐSÉGEI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SEBÉSZETI KLINIKÁJÁNAK ÉRSEBÉSZETI OSZTÁLYÁN