Dr. Csupor Dezső a Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognózia Intézetének docense. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerész Karán végezte, PhD értekezésének témája: „Kárpát-medencében honos Aconitum fajok diterpénalkaloidjainak vizsgálata”, 2015-ben habilitált, 2016 óta egyetemi docens. Számos más tisztsége mellett a  Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának elnöke, OGYÉI Tudományos Szakértői Testület tagja és a Gyógyszerészet c. szaklap szerkesztőbizottsági tagja.

      Kutatási területei: biológiailag aktív növényi anyagok izolálása és szerkezetvizsgálata valamint növényi eredetű készítmények minőségi és mennyiségi analitikai vizsgálata. Aktív munkásságát tükrözi – csak párat említve - 118 tudományos folyóiratcikk, 3 önálló könyv, és több mint 100 tudományos előadás. Több tudományos folyóirat felkért bírálója, doktori disszertációk vezetője, valamint belföldi és nemzetközi kutatási projektek résztvevője.

     Szerves kémia területén végzett munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia 2017 novemberében Bruckner Győző díjjal ismerte el, valamint 2017 decemberében átvehette az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által neki ítélt Nekem szól! Egészségértés díjat egészségügyi szakember kategóriában.

     Előadásának címe: Gyakorlati farmakognózia: modern vizsgálati módszerek a növények biztonságosságának elemzésében, ezen vizsgálati módszerek ismerete fontos lehet mind a gyógyszertárban, iparban, mind a kutatás-fejlesztésben dolgozó, dolgozni vágyó gyógyszerészek számára.