Sorszám Név Egyetem Dolgozat címe
1 Antal Tímea MOGYE  A VÉRNYOMÁS VARIABILITÁSA ÉS A BEFOLYÁSOLHATÓ KARDIOVASZKULÁRIS RIZIKÓTÉNYEZŐK VÁLTOZÁSA A NEMEK FÜGGVÉNYÉBEN
2 Bálint Alexandra PTE  ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ AORTABILLENTYŰ SEBÉSZETBEN
3 Balogi Bernadett SE  A BACHMANN-NYALÁB BLOKK PITVARFIBRILLÁCIÓ ABLÁCIÓ SIKERESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ HATÁSA
4 Bányai Bálint SE  D-VITAMIN HIÁNY HATÁSA A NAGYEREK ÖSZTROGÉN-FÜGGŐ RELAXÁCIÓJÁRA HIPERANDROGÉN PATKÁNYMODELLBEN
5 Bányai-Kovács Nándor MOGYE  A MASSZÍV KORONÁRIA TROMBÓZIST ELŐSEGÍTŐ  TÉNYEZŐK AKUT KORONÁRIA SZINDRÓMÁS BETEGEKNÉL
6 Barta Bálint András SE  NEMI KÜLÖNBSÉGEK SZEREPE A MIOKARDIÁLIS REVERZ REMODELLÁCIÓBAN
7 Bojtár Zsüliet SE  A MAGAS KAMRAI EXTRASZISZTOLÉK ELŐFORDULÁSÁNAK PREDIKTÍV ÉRTÉKE ÉS HATÁSA A RESZINKRONIZÁCIÓS TERÁPIÁBAN RÉSZESÜLŐ KRÓNIKUS SZISZTOLÉS SZÍVELÉGTELEN BETEGEKBEN
8 Czeran Botond MOGYE  AZ ARTERIA ILIACA CA-SCORE, MINT GLOBÁLIS ATEROSZKLEROTIKUS ÉRINTETTSÉGET JELZŐ ÚJ KÉPALKOTÓ ESZKÖZ 
9 Ferencz Arnold-Béla MOGYE  A BAL KAMRA MORFOFUNKCIONÁLIS ELTÉRÉSEI KAMRAI TAHIKARDIA ESETÉN
10 Gagyi Rita-Beáta MOGYE  AZ AKUT MIOKARDIÁLIS INFARKTUSON ÁTESETT  (AMI) BETEGEK ÉLETMINŐSÉGE KORONÁRIA REVASZKULARIZACIÓ UTÁN
11 Gergely Tamás SE  A ROFECOXIB REJTETT KARDIOTOXIKUS-, ÉS PARADOX MÓDON KARDIOPROTEKTÍV HATÁSSAL IS RENDELKEZIK 
12 Germán-Salló Zsófia MOGYE  KARDIÁLIS CÉLSZERVÉRINTETTSÉG ÉS KOGNITÍV DISZFUNKCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSE  HIPERTÓNIÁS PÁCIENSEKNÉL 
13 Gyenes Nándor SZTE  HÁROM-DIMENZIÓS SPECKLE-TRACKING ECHOKARDIOGRÁFIÁVAL MÉRT BAL KAMRAI STRAIN PARAMÉTEREK JELLEMZŐI ACROMEGÁLIÁBAN
14 Harsa Mihai-Iuliu MOGYE  AZ EPIKARDIÁLIS ZSÍRSZÖVET TÉRFOGATA ÉS A CULPRIT KORONÁRIA PLAKKOK VULNERÁBILISA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK INSTABIL ANGINÁS BETEGEKNÉL 
15 Heidenhoffer Erhard MOGYE  A P-HULLÁM ANALÍZIS MÓDSZERTANA ÉS HASZNOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA SZISZTOLÉS SZÍVELÉGTELENSÉGBEN
16 Jánosi Kristóf-Ferenc MOGYE  HIPERTENZIÓ ÁLTAL KIVÁLTOTT SZUBENDOTHÉLIÁLIS KORONÁRIA- DISSZEKCIÓ AKUT KORONÁRIA SZINDRÓMÁBAN– EGY OPTIKAI KOHERENCIA TOMOGRÁFIÁN ALAPULÓ TANULMÁNY
17 Juhász Imre-László MOGYE  A PITVARI TÉRFOGAT SZEREPE A PITVARFIBRILLÁCIÓ REKURRENCIÁJÁBAN
18 Katona Orsolya-Brigitta MOGYE  EGY ÉVES MORTALITÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK AKUT TÜDŐEMBÓLIÁBAN 
19 Kirchmaier Ádám MOGYE  A CA 125 HELYE A SZÍVELÉGTELEN BETEGEK FELMÉRÉSÉBEN
20 Kocsis Loránd MOGYE  KORAI REPOLARIZÁCIÓ MINTÁZATOT MUTATÓ FIATAL FÉRFIAK EKG JELLEMZŐINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
21 Kovács Dóra MOGYE  AKTUALITÁSOK A CRYOABLÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ PITVARFIBRILLÁCIÓ KEZELÉSÉBEN
22 László Nimród MOGYE  A SZELEKTÍV FIBRINOLÍZIS ELŐNYEI AKUT A. RENALIS OKKLUZIÓBAN
23 Mátyás Botond - Barna MOGYE  A VULNERÁBILIS ÉS NEM VULNERÁBILIS KORONÁRIA PLAKKOK FUNKCIONÁLIS SZIGNIFIKANCIÁJÁNAK VIZSGÁLATA SZÍV COMPUTER TOMOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL
24 Mitra Noémi MOGYE  A P-HULLÁM ELVÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA ELEKTROMOS KARDIOVERZIÓ UTÁN, PITVARFIBRILLÁLÓ BETEGEKNÉL
25 Murgui Péter-Zoltán MOGYE  CT-ANGIOGRÁFIÁS MÓDSZERREL MEGHATÁROZOTT ARTERIA ILIACA INTIMA-MEDIA VASTAGSÁG SZEREPE A SZISZTÉMÁS ATEROSZKLERÓZIS FELMÉRÉSÉBEN
26 Nagy Andrea Szende MOGYE  A VASHIÁNY JELLEGZETESSÉGEI AKUT SZÍVELÉGTELENSÉGGEL BEUTALT BETEGEKBEN
27 Nagy Norbert MOGYE  A KRÓNIKUS OBSTRUKTÍV TÜDŐBETEGSÉG ÉS A KOSZROÚÉR-BETEGSÉG KOMPLEXITÁSÁNAK EGYÜTTES HATÁSA A SZÍVINFARKTUS UTÁNI MORTALITÁSRA.
28 Pintér Hajnal MOGYE  KÖZÖS ARTÉRIÁS TÖRZS EGY SÜRGÖSSÉGI OSZTÁLYON SÚLYOSAN DEKOMPENZÁLT SZÍVELÉGTELENSÉG TÜNETEIVEL MEGJELENŐ FELNŐTT BETEG ESETÉN
29 Sayour Viktor Nabil SE  POTENCIÁLISAN KARDIOPROTEKTÍV MIKRORNS-EK AZONOSÍTÁSA SERTÉS AKUT MIOKARDIÁLIS INFARKTUS MODELLBEN ISZKÉMIÁS KONDICIONÁLÁST KÖVETŐEN
30 Szabó-Györke István MOGYE  A 3D ECHOKARDIOGRÁFIA HASZNOSSÁGA A SZÍVÜREGI TERIMÉK FELMÉRÉSÉBEN
31 Szabó-Madácsi Edvárd SE  ÖSSZMORTALITÁS ÉS REABLÁCIÓ PREDIKTORAI KAMRAI TACHYCARDIA ABLÁCIÓN ÁTESETT BETEGEKBEN
32 Szodorai Rita MOGYE  PERKUTÁN ANGIOPLASZTIÁVAL KEZELT AKUT KORONÁRIA SZINDRÓMÁN ÁTESETT BETEGEKBEN FELLÉPŐ IN-STENT RESZTENÓZIS- 1 ÉVES UTÁNKÖVETÉS MS- CT KÉPALKOTÓ ELJÁRÁS SEGITSÉGÉVEL