Sorszám Név Egyetem Dolgozat címe
1 Barta Miklós UPB  A LAMINÁRIS ÁRAMLÁS MEGFIGYELÉSE ÉS MODELLEZÉSE ELÁGAZÁSOKBAN, VALAMINT HEMODINAMIKAI ALKALMAZÁSA
2 Benkő Timea Noémi MOGYTTE  B-VONALAK ÉS A BAL PITVARI STRAIN FONTOSSÁGA MEGTARTOTT EJEKCIÓS FRAKCIÓVAL RENDELKEZŐ SZÍVELÉGTELEN JÁRÓBETEGEK ESETÉBEN
3 Debreceni Dorottya PTE  KONVENCIONÁLISAN VÉGZETT, VALAMINT ZERO-FLUOROSZKÓPOS KATÉTERABLÁCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA PSVT-K ESETÉN: SINGLE-CENTER VIZSGÁLAT
4 Fekete Nándor MOGYTTE  A CA-125 BIOMARKER HASZNOSSÁGA SZÍVELÉGTELEN BETEGEK FELMÉRÉSÉBEN – ELSŐ TAPASZTALATOK
5 Gagyi Rita-Beáta MOGYTTE  AZ EPIKARDIÁLIS ZSÍRSZÖVET HATÁSA A KORONÁRIA SZINDRÓMÁS BETEGEK EVOLÚCIÓJÁBAN – A MULTIPLAQUE VIZSGÁLAT ELŐZETES EREDMÉNYEI
6 Hegyi Lóránd  MOGYTTE  A MICROVASCULÁRIS FUNKCIÓ VIZSGÁLATA SZISZTOLÉS SZÍVELÉGTELENSÉGBEN
7 Ionescu Cristian Norber MOGYTTE  PITVARI ÉS KAMRAI ARITMIÁK ÉS A BAL KAMRAI REMODELLÁLÁS A KARDIOLÓGIAI INTENZÍV TERÁPIÁN
8 Jánosi Kristóf-Ferenc MOGYTTE  MIOKARDIÁLIS INFARKTUST KÖVETŐ FOKOZOTT GYULLADÁSOS VÁLASZ, MIOKARDIÁLIS HEGSZÖVET KITERJEDÉS ÉS BAL KARMA FUNKCIÓ KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉS 1 HÓNAP UTÁN
9 Kató Anita MOGYTTE  MAKROVASZKULÁRIS MORFOFUNKCIONÁLIS ELVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA SZISZTOLÉS SZÍVELÉGTELENSÉGBEN
10 Katona Orsolya-Brigitta MOGYTTE  AZ ST SZAKASZ ELEVÁCIÓ ÉS AZ LGE-CMR-VEL MÉRT MIOKARDIÁLIS HEGSZÖVET KITERJEDÉSE KÖZTI KORRELÁCIÓ VIZSGÁLATA PRIMÉR PCI-ON ÁTESETT STEMI BETEGEK ESETÉBEN
11 Kirchmaier Ádám MOGYTTE  A KISVÉRKÖRI PANGÁS FELMÉRÉSE TÜDŐULTRAHANGGAL AORTA STENOSISBAN
12 Kocsis Loránd MOGYTTE KORAI REPOLARIZÁCIÓ MINTÁZATOT MUTATÓ FIATAL FÉRFIAK ECHOKARDIOGRÁFIÁS JELLEMZŐINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA
13 Kulcsár Flóra SE NEMI KÜLÖNBSÉGEK A KARDIÁLIS RESZINKRONIZÁCIÓS TERÁPIÁRA ADOTT VÁLASZKÉSZSÉGBEN ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KLINIKAI KIMENETELBEN
14 Molnár Fanni PTE  DYSTROPHIA MYOTONICABAN SZENVEDŐ BETEGEK VIZSGÁLATA MODERN ECHOKARDIOGRÁFIÁS MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL
15 Nádasdi Petra SE  INFLAMMASZÓMA AKTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA INFARKTUST KÖVETŐ VÉGSTÁDIUMÚ SZÍVELÉGTELENSÉGBENG