Prof. Dr. Botz Lajos egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Kar Gyógyszerészeti Intézetének Igazgatója és a Klinikai Központi Gyógyszertár Vezető Főgyógyszerésze. Tanulmányait a Semmelweis Egyetemen végezte Budapesten, itt szerzett PhD fokozatot, majd 2004-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen. 1993 óta vezető főgyógyszerész és intézetigazgató, 1998-től egyetemi docens. A Magyar Köztársaság elnöke 2007-ben nevezte ki egyetemi tanárrá. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi, Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat elnöke, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének elnöke. 2011-ben vehette át az MGYT legmagasabb szakmai elismerését a „Kazay Endre Emlékérmet”, míg 2013-ban a Batthyány-Stratmant László Díjat. A Magyar Tudományos Művek Tárában található közleményeinek és konferencia prezentációinak száma 430.

      Az általa vezetett Intézet kutatási területei közé tartozik: az optimalizált gyógyszerválasztás és használat módszerei; gyógyszer-gyógyszer és gyógyszer-gyógytermék, étrendkiegészítők kölcsönhatások vizsgálata, preventív szűrővizsgálatuk informatikai lehetőségei; gyógyszerészeti, orvosi informatikai szakmai adatbázisok fejlesztése; antimikróbás hatások direkt bioautográfiás vizsgálatának metodikai fejlesztése, alkalmazási lehetőségei; gyógyszerhamisítások kockázatelemzése; valamint gyakorlati, klinikai igények figyelembevételével humán klinikai vizsgálatok értékelése és tervezése. Ezekben a témakörökben vezetésével az intézet számos nyertes pályázatban vett és jelenleg is vesz részt.

     Előadásának címe: „A gyógyszeres terápia kihívásai és hatékonyságát meghatározó tényezők ”. Az előadásban érintett új kihívások és a gyógyszeres terápia eredményességét befolyásoló faktorok ismerete fontos minden jövendőbeli, vagy gyakorló orvos és gyógyszerész számára egyaránt.