Sorszám Név Egyetem Dolgozat címe                    
1 Altorjay Áron Gellért MOGYE  EGYEDI AKTIN FILAMENTUMOK SZERKEZETE ÉS DINAMIKÁJA                    
2 Panta Cecília Rita SE  A SZFINGOZIN 1-FOSZFÁT POTENCÍROZÓ HATÁSA AZ Α1-ADRENORECEPTOROK ÁLTAL KÖZVETÍTETT VAZOKONSTRIKCIÓRA SUSTAINED POTENTIATION OF Α1-ADRENERGIC VASOCONSTRICTION                    
3 Kovács Róbert SZTE  A LET-7A MIKRORNS ÉS AZ AUTOFÁGIA KAPCSOLATA RADIOGÉN SZÍVKÁROSODÁSBAN, PATKÁNY SZÍVIZOMBAN                     
4 Kiss Nóra Ágnes SZTE  A MIKRORNS-21 FIBRÓZISSAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZOTT CÉL MRNS MOLEKULÁINAK VIZSGÁLATA RADIOGÉN SZÍVKÁROSODÁSBAN                     
5 Dajka Dalma SZTE  KRÓNIKUS VESEELÉGTELENSÉG OKOZTA BAL KAMRAI HIPERTRÓFIA ÉS AZ AUTOFÁGIA LEHETSÉGES KAPCSOLATA                     
6 Márványkövi Fanni Magdolna SZTE  AZ ISZKÉMIÁS PREKONDÍCIONÁLÁS KARDIOPROTEKTÍV HATÁSA KRÓNIKUS VESEELÉGTELENSÉGBEN SZENVEDŐ NŐSTÉNY PATKÁNYOKBAN                     
7 Sáringer Szabolcs SZTE  AZ ÉSZLELETET BEFOLYÁSOLÓ KÉRGI AKTIVITÁSMINTÁZATOK                     
8 Kovács Mónika Gabriella SZTE  A FOXO3 ÉS AZ ERK2 BAL KAMRAI HIPERTRÓFIA KIFEJLŐDÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE RADIOGÉN SZÍVKÁROSODÁSBAN                     
9 Csitkovics Vivien SZTE  KRÓNIKUS DOXORUBICIN KEZELÉS HATÁSA A SZÍV ISZKÉMIÁS TOLERANCIÁJÁRA PATKÁNYBAN.                     
10 Vén Krisztina SE  A LIZOFOSZFATIDSAV OKOZTA VAZOKONSTRIKCIÓ ERŐSSÉGÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSE A ZSÍRSAVLÁNC TELÍTETLENSÉGI FOKÁVAL ÉS AZ ÉLETKORRAL                     
11 Terhes Emil SZTE  ÚJ MINTAVÉTELEZÉSI ELJÁRÁSOK A VÉKONYBÉL MITOKONDRIUMOK FUNKCIÓNÁLIS VIZSGÁLATÁRA NAGY FELBONTÁSÚ RESPIROMETRIÁVAL                     
12 Virginás-Tar Ágnes MOGYE  DEXAMETHASON KEZELÉS HATÁSA AZ ORBITA FIBROBLASTOK HYALURONAN SZINTÉZISÉRE                     
13 Kónya Krisztina SE  A KOLLAGÉN IV KERESZTKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES HIDROGÉN-PEROXID LEHETSÉGES FORRÁSAINAK VIZSGÁLATA                     
14 Béni Lehel MOGYE  ELEKTROFIZIOLÓGIAI ADATFELDOLGOZÓ PROGRAMCSOMAG KIFEJLESZTÉSÉ                     
15 Nagy Kitti DE  TÁVOLI SZERVI ISCHAEMIÁS PRAECONDITIONÁLÁS HATÁSA A VESE ISCHAEMIA-REPERFUSIO OKOZTA MICRO-RHEOLOGIAI KÁROSODÁSOKRA  PATKÁNYBAN                     
16 Rokai János MOGYE  VÁLTOZÁSOK AUTOMATIKUS FELISMERÉSE ÉS KVANTIFIKÁLÁSA A KÖZPONTI IDEGRENDSZERBŐL MÉRT ELEKTROFIZIOLÓGIAI JELEKBŐL                     
17 Molnár Brigitta SZTE  A HASNYÁLMIRIGY DUCTUS EPITÉL SEJTEK HCO3- SZEKRÉCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA EGÉR HASNYÁLMIRIGY ORGANOID KULTÚRÁKON