Sorszám

Név

Egyetem

Dolgozat címe

1

Ambrus Viktória

SE

 A LIZOFOSZFATIDSAV FOKOZZA AZ ÉRTÓNUST IZOLÁLT PATKÁNY KORONÁRIA EREKEN

2

Hantosi Dóra

SZTE

NEMEK KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK BEFOLYÁSA AZ IDŐS (>60 ÉV) BETEGEK TÚLÉLÉSÉRE AKUT MYELOID LEUKÉMIÁBAN

3

Karancsi Borbála

SE

 GLUKÓZ-6-FOSZFATÁZ-BÉTA SZUBSZTRÁTSPECIFITÁSÁNAK VIZSGÁLATA IN VITRO ÉS MODELLEZÉSI MÓDSZEREKKEL

4

Kelemen Krisztina

MOGYE

 CB1 KANNABINOID RECEPTOR-POZITÍV HIPPOKAMPÁLIS INTERNEURONOK KALCIUMKÖTŐ FEHÉRJÉINEK VIZSGÁLATA

5

Kéringer Patrik

PTE

 A NEUROKININ-1-RECEPTOR SZEREPÉNEK KO EGEREKBEN TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATA LPS-INDUKÁLTA LÁZBAN

6

Khidhir Nóra

PTE

 AKUT ENERGETIKAI HATÁSOK VIZSGÁLATA SZACHARIN HATÁSÁRA PATKÁNYOKBAN

7

L'Auné Gerda Katalin

SE

 A NEPHROSIST OKOZÓ PODOCIN MUTÁCIÓK DIMERIZÁCIÓRA GYAKORLOT HATÁSA

8

Ocskay Klementina

SE

 AZ ALVÁS-ÉBRENLÉT SZABÁLYOZÁSÁNAK ÚJ ASPEKTUSA

9

Ocskay Zsombor

SE

AZ AGYHÁRTYA NYIROKEREINEK IN VIVO FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA TRANSZGENIKUS EGÉRMODELLEK FELHASZNÁLÁSÁVAL

10

Panta Cecília Rita

SE

A LIZOFOSZFATIDSAV ÉRSIMAIZOMRA KIFEJTETT HATÁSÁNAK JELÁTVITELI MECHANIZMUSA

11

Panta Cecília Rita

SE

 AZ Α 1-ADRENORECEPTOROK KÖZVETÍTETTE VAZOKONSTRIKCIÓ SZFINGOZIN-1-FOSZFÁT ÁLTALI POTENCÍROZÓDÁSÁNAK MECHANIZMUSA

12

Papp Zsombor Mátyás

SE

MIOZIN FILAMENTUM SZERKEZETI VÁLTOZÁSÁNAK KÖVETÉSE ATOMERŐMIKROSZKÓPPAL

13

Sohonyay Fanni Mirella

PTE

PERINATÁLIS ZSÍRDÚS TÚLTÁPLÁLÁS HOSSZÚTÁVÚ HATÁSAI: A TÁPLÁLÉKFELVÉTEL ÉS AZ ANYAGCSERE SZABÁLYOZÁSA ELTÉRŐEN VÁLTOZIK

14

Soltész Lilla

DE

A SEJTMEMBRÁN VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA BIOFIZIKAI MÓDSZEREKKEL GAUCHER-KÓRBAN

15

Tordai Csongor

SE

A Β2-INTEGRINEK ÉS FC-RECEPTOROK SZEREPE A MONONÁTRIUM-URÁT KRISTÁLY ÁLTAL KIVÁLTOTT SEJTAKTIVÁCIÓBAN

16

Tóth Lilla Mária

SZTE

 A MOLEKULÁRIS HIDROGÉN MÉRSÉKLI AZ OXIDATÍV DNS KÁROSODÁST PERINATÁLIS ASZFIXIA UTÁN ÚJSZÜLÖTT MALACBAN