Gyakori hibák

Mire figyeljünk a kivonat megírásakor?

A kivonat struktúrája:

CÍM MAGYARUL

CÍM ROMÁNUL

CÍM ANGOLUL

Szerző(k): Kovács János (MOGYE, ÁOK 5)

Témavezető(k): dr. XY egyetemi tanár

Bevezetés:…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Célkitűzések:……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Módszerek:………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Eredmények:………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Következtetés:……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mind a kivonatban, mind a dolgozat szövegében kötelező a többes szám első személy használata!

Kérjük, kerüljétek az általános földrajzi meghatározásokat (pl. „városunk”, „klinikánk”, stb.).

Az egyetemi oktatók titulusainak helyes magyar fordítását a mellékletben találjátok.

A marosvásárhelyi kórházak, osztályok hivatalos megnevezése románul van, ezért a fordítás sok problémát okozhat, és sokszor vezet hibás eredményre. Kérjük próbáljátok helyesen használni ezeket a tulajdonneveket.

Az alábbiakban a leggyakrabban előforduló helyesírási és formázási hibákat emeltük ki. A lent található hivatkozásra kattintva rengeteg információt találtok az orvosi szaknyelvi helyesírást illetően.

Formázás

Minden írásjel után kötelezően szóközt teszünk. Kivételek:  „<” ,  „>” „=” jelek két oldalán, „%” előtt,  „idézőjelek között”.

Számnevek, dátumok

Számok írásánál a tizedeseket vesszővel választjuk le, nem pedig ponttal. (helyesen: π=3,14)

A dátumokat a következő formátumban kérjük használni: pl. 2016. március 15.

Idegen eredetű szavak helyesírása

A mikrobiológiai ágensek (baktériumok, vírusok, paraziták, gombák) neveit dőlt betűvelírjuk.

Az orvosi nyelvben mind a latin, mind a magyar kifejezések használatának van létjogosultsága (helyes: tuberculosis-tuberkulózis), viszont tilos a két írásmód keverése (helytelen: tuberculósis).

A toldalékot mindig a szó utolsó hangértékének megfelelően választjuk (helyes: catguttel, helytelen: catguttal).

A toldalékot egybeírjuk, ha a szó a magyar nyelvben megszokott hangértékre végződik (pl. appendixszel).

A toldalékot különírjuk, ha a szó a magyar nyelvben nem használt betűegyüttesre végződik (pl. curette-t végeztek; a jelölt „e” itt a magyarban nem használt néma hang).

A betűszókhoz a toldalékokat a betűejtésnek megfelelően és kötőjellel kapcsoljuk, a névelőt is a betűejtés szerint választjuk (helyes: DNS-sel, helytelen: DNS-val).

Forrás, további információk: http://www.orvosinyelv.hu

Melléklet

asistent universitar = egyetemi tanársegéd
șef de lucrări = egyetemi adjunktus
conferențiar universitar = egyetemi előadótanár
profesor universitar = egyetemi tanár