Előadók

Dr. Béni Szabolcs

Dr. Béni Szabolcs gyógyszerész a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának habilitált docense, a Farmakognóziai Intézet igazgatója, dékánhelyettes. Fő kutatási területe az analitikai kémia; NMR-alapú és elválasztástechnikai módszerek fejlesztésével, illetve molekulaszerkezet-vizsgálattal foglalkozik a természetes vegyületek, azon belül is a szénhidrátok körében. Összesen több mint 100 nemzetközileg jegyzett tudományos közlemény szerzője, melyekre több mint 1600 független hivatkozást kapott, Hirsch indexe 24. HAESF ösztöndíjasként kutatott a University of California Riverside egyetemen, Bolyai Ösztöndíjat kapott 2012-2015., ill. 2018-2021. között. Tagja az MTA NMR munkabizottságának, Szerves és Gyógyszeranalitikai Bizottságának és az Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottságnak. Junior Prima Díjas oktatás és köznevelés kategóriában, 2018-ban elnyerte az MTA Pungor Ernő-díját. A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója és Kiváló TDK Nevelője. 

Dr. Francisco Tibor Dénes

Dr. Francisco Tibor Dénes professzor tanulmányait a São Paulo Állami Egyetem Orvosi Karán végezte. Ezt követően dél-amerikai szakképzés és európai tanulmányutak után tett urológiai szakvizsgát. Jelenleg a São Paulo-i Egyetemi Klinika Gyermekurológiai Osztályának vezető főorvosa, valamint a São Paulo Állami Egyetem tanára. Több mint száz indexelt tudományos cikket jegyez, számos európai, észak- és dél-amerikai szakkönyv szerzője és szerkesztője. Dénes professzor a Brazil Urológiai Társaság gyermekurológiai osztályának felelőse, valamint számtalan más szakmai szervezet, köztük az American Urological Association vagy az European Society for Paediatric Urology tagja. Az erdélyi gyökerekkel is rendelkező Francisco Tibor Dénes professzor bár Brazíliában született, nem feledi származását, büszke magyarságára. A São Paulo-i Magyar Közösség aktív résztvevője, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetés birtokosa.

Dr. Derzsi Zoltán

Dr. Derzsi Zoltán a MOGYTTE Gyermeksebészet és Gyermekortopédia Tanszékének egyetemi adjunktusa.

Dr. Fekete Andrea

Dr. Fekete Andrea immár 23 éve dolgozik Budapesten, a Gyermekgyógyászati Klinikán, ahol nefrológiára és diabéteszre specializálódott kutatóorvosként tevékenykedik. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának a vezetőjeként, csupa fiatal orvosból álló csapatával, egy új, nemzetközileg elismert megközelítést dolgozott ki a diabétesz gyógyítására. Kutatóorvosi pályája mellett cégvezető, illetve három gyerek édesanyja is. 

Dr. Lele Zsolt

Dr. Lele Zsolt a Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola oktatója Budapesten. Szakterülete a biológiai tudományok, melyből doktori fokozatát is szerezte a University of Saskatchewan intézményben, Kanadában. Kutatási területe magába foglalja a molekuláris genetikát és fejlődés-neurobiológiát, valamint az agykéreg embrionális és korai posztembrionális fejlődésének molekuláris szabályozását. Előadásában a fejlődő idegrendszerben történő cadherin alapú sejtadhézión, endokannabinoidokon és a sejthalálon lesz a fókusz.

Dr. Pál Csaba

Dr. Pál Csaba magyar biológus, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Bolyai János alkotói díjas tudományos főmunkatársa. Szakterülete az evolúció biológia és rendszerbiológia. Eredményeit a legrangosabb tudományos folyóiratok mint például a Nature, Science, PNAS, Nature Genetics, Nature Micobiology, Nature Communications és a Plos Biology is többször közölték. 2015-ben átvehette a rangos Bolyai János alkotói díjat kimagasló, külföldön is elismert, antibiotikum rezisztencia területén végzett kutatási munkájáért. Kutatócsoportjának egyik kiemelkedően fontos célja a baktériumok antibiotikumokkal szembeni vizsgálata. Laboratóriumi körülmények között szinte minden általuk vizsgált ellenálló baktériumnak van egy “Achilles-sarka”: egy másik gyógyszer, amelyre rendkívül érzékennyé válik. Ezek az antibiotikumok együttes alkalmazása egy újszerű terápia alapját képezheti.

Dr. Roska Botond

A budapesti születésű, ma már világhírű Dr. Roska Botond forradalmi változást hozott a szemészetben. A Semmelweis Egyetemet elvégezve a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i intézetében doktorált, majd a Harvard Orvosi Karán képezte magát tovább genetikából és virológiából. Kutatómunkája során sikerült megértenie a látás folyamatát, így a mechanizmus ismeretében egy olyan génterápiát dolgozott ki, amely visszaállíthatja azok látását, akik genetikai rendellenesség következtében lettek látáskárosultak. Ez génterápiás hatóanyagokat szállító szintetikus vektorvírusok által történik, melyek kizárólag az érintett sejttípusban hatnak. Dr. Roska Botondot munkásságáért több díjjal is illették, köztük a minden évben egyetlen európai tudósnak adományozott Körber Európai Tudományos Díjjal, valamint a Nobel-díj előfutáraként is emlegetett Louis Jeantet-díjjal. Az elismert kutató jelenleg a Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet igazgatója, valamint a Bázeli Egyetem orvostudományi karának professzora.

Dr. Szakmány Tamás

Dr. Szakmány Tamás a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán diplomázott 2001-ben, 2004 óta az Egyesült Királyságban dolgozik. Jelenleg Walesben, a newporti Royal Gwent Hospital Intenzív Terápiás Osztályának vezetője és a Cardiffi Egyetem professzora. A COVID-19 pandémia során egész Walesben ő szervezte meg és koordinálta az intenzív terápiára szoruló betegek ellátását. Munkája és érdemei elismeréseképpen a közelmúltban Szakmány professzort II. Erzsébet királynő a Brit Birodalmi Rend tagjává avatta. Érdeklődési köre az intenzív ellátás széles spektrumát öleli fel. Kutatási területe a szepszisben vagy posztoperatíve jelentkező gyulladásos válaszreakciók követése és modulációja, illetve a hosszútávú kimenetel vizsgálata intenzív terápiás kezelést követően.

Dr. Rózsa Noémi

A marosvásárhelyi születésű Dr. med habil Rózsa Noémi Katinka a „Carol Davila” Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvostudományi Karán diplomázott Summa cum laude minősítéssel.Ezt követően a SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikán folytatta tevékenységét, ahol jelenleg is dolgozik, mint a Klinika kinevezett igazgatója.Szakvizsgáit szintén a Semmelweis Egyetemen tette le Fog és szájbetegségekből, gyermekfogászatból, fogszabályozásból. Emellett Egészségügyi menedzseri mesteri (M.Sc.) diplomát is szerzett.Tudományos érdeklődési körébe tartoznak még a fogazati fejlődési rendellenességek, számbeli és alaki eltérések, a prevenció és ezen belül a barázdazárás, a caries korai non-invazív ellátása, a speciális fogászati ellátást igénylő gyermekek és a korai fogszabályozó kezelés eredményességének vizsgálata.

 

2007-ben a „Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója”, majd 2015-ben a „Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója” kitüntetésekben részesült.

Tudományos munkája egyik fontos állomása Japán, ahol 1994-ben ösztöndíjasként, az  Asahi University Dental School Gyermekfogászati Klinikáján Sadahiro Yoshida professzor irányítása mellett, „Traumás eredetű zománchypoplasia” témában alapkutatásokat végzett.

Felkért vendégelőadó az alsó-ausztriai akkreditált Danube Private University graduális fogorvosképzésén.

Tagja többek közt a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Szekciójának, az International Association of Paediatric Dentistry-nek, a World Federation of Orthodontists-nak (WFO), elnökségi tagja és titkára a Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaságának, alapító tagja a Magyar Állcsont-ortopédiai és Fogszabályozási Társaságnak.

Dr. Simon Botond

Dr. Simon Botond konzerváló fogászattal és fogpótlástannal foglalkozó szakorvos, a digitális és modern fogorvoslás megszállottja. 2015-ben diplomázott a Debreceni Egyetemen, majd a Semmelweis Egyetemen dolgozott rezidensként. Jelenleg a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola PhD hallgatója. Újszerű meglátásai, precíz szakmai tudása és a folyamatos fejlődésre való vágya eredményeként 2020 januárjában a világ 100 legjobb fogorvosa közé választották. Kutatásában ötvözi a digitális fogászatot a fogászati ikerkutatással és emberi azonosítással. Ennek kapcsán csapatával közösen elnyerték a Semmelweis Egyetem Innovációs díját, illetve az American Society of Forensic Odontology kutatási ösztöndíját. Projektjükben egy új generációs protokollt dolgoztak ki, amelynek során egy intraorális szkenneléssel digitális lenyomatot képeznek a száj mintázatáról, ami egyedi jellegzetessége miatt jól használható humán azonosításra. 

Dr. Szalma József

Dr. Szalma József a Pécsi Tudományegyetem szerezte fogorvosi diplomáját, majd a PTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinikán folytatta pályafutását. Először klinikai fogszakorvosként, majd mint a szájsebészeti ambulancia vezetője és dento-alveoláris sebész szakorvos tevékenykedett. Jelenleg tanszékvezető egyetemi docens az egyetemen.

Dr. Jász Máté

Dr. Jász Máté 1999-ben szerezte meg az általános orvosi, és 2005-ben a fogorvosi diplomáját. Immár 22 éve dolgozik Budapesten, 2004 óta előadó, és idéntől tanársegéd a Semmelweis egyetemen, ahol a jövő fogorvosait képezi. Oktatói munkája mellett kiemelkedő kutatóorvos, és alapító tagja számos fogorvostudományi társaságnak. Saját elmondása szerint a specializálódása gyakorlatában, vagyis az állkapocsízületi problémákkal rendelkező páciensek kezelésében, nagy segítségére van az orvosi végzettsége, az ebből adódó szemlélete, valamint a hosszú évek során elnyert tapasztalata.

Dr. Csákó Ibolya

Dr. Csákó Ibolya a Szegedi Tudományegyetemen végzett gyógyszerészként 1992-ben, ám emellett jogi diplomával is büszkélkedhet. Az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi főosztályának kiemelt főreferense, alezredese, a gyógyszerbűnözés elleni küzdelem vezetője. Munkájában szorosan együttműködik a magyarországi és a nemzetközi társszervezetekkel azzal a céllal, hogy megakadályozza a gyógyszerek illegális forgalmát, a hamis gyógyszerek terjedését. A toxikológia lévén egyik jelentős szakterülete, az ország drogstratégiájának kidolgozásában is részt vesz.

Dr. Szabó Csaba

A Novartis-, illetve Gábor Dénes díjjal is rendelkező Dr. Szabó Csaba a világ 9. leggyakrabban idézett farmakológusa. A magyar kutatóorvos a Semmelweis Egyetemen szerezte diplomáját, majd a világ különböző részein folytatta magasra ívelő karrierjét. Az általa alapított Inotek nevezetű gyógyszerkutató cég igazgatójaként dolgozik, emellett pedig a Cincinnati Egyetemen találhatjuk a vérkeringési sokk és a gyulladás témaköreit vizsgáló laboratóriumot, melyet szintén ő hozott létre. Fő kutatási területét a szabadgyökök képezik. Dr. Szabó Csaba azon kevés TDK-előadók egyike, akik többszáz magyar és angol nyelvű publikációjuk és nemzetközi folyóirat-szerkesztői tagságuk mellett a Magyar Tudományos Akadémia doktori címével is büszkélkedhetnek.

Dr. Valálik István

Dr. Valálik István idegsebész 1982-ben az Ungvári Egyetem Orvosi Karán summa cum laude diplomázott. Hatalmas szaktudását és tapasztalatát számos külföldi tanulmányút során szerezte, többek között Svájcban, Svérdországban, Németországban. Ezeket kamatoztatva 1998-ban elsőként végzett Magyarországon agyi pacemaker beültetést. Kutatási témái közé tartoznak a nem akaratlagos mozgások, fájdalom, funkcionális és sztereotaxiás idegsebészet, neuronavigáció, mély agyi stimuláció, gerincstimuláció és más neuromodulációs eljárások, MR-traktográfia, mozgáselemzés, hangelemzés, mikrosebészeti technika. 2019 augusztusában azon idegsebészeti team tagja volt, akik a fejüknél összenőtt ikreket, Rabeya-t és Rukeiya-t, szétválasztották. A műtéthez készülve ő volt, aki a közös agytörzsi pályák diffúziós tenzoros MR alapú traktográfiás elemzését végezte.

Dr. Lempel Edina

A Pécsi Tudományegyetem általános orvosi kara évente az elméleti és klinikai tantárgyak legjobb előadójának, valamint a legjobb gyakorlatvezetőknek ítél egy díjat, a végzős hallgatók szavazása alapján. Ezt a díjat Dr. Lempel Edina 2004-től több mint tíz alkalommal kapta meg. A jelenleg is itt tevékenykedő egyetemi adjunktus 2000-ben szerezte meg “summa cum laude” fogorvosi diplomáját az egyetemen. Két év törzsképzés után, 2002-ben letette a Fog- és Szájbetegségek, később meg a Konzerváló Fogászat és Fogpótlástan szakvizsgát. A “summa cum laude” PhD fokozatát “A műgyanta bázisú tömőanyagok anyagtani és biokompatibilitási vizsgálatai” című munkájával szerezte.

Dr. Baffy György

Dr. Baffy György a HMAA (Amerikai Magyar Orvosszövetség) elnökeként tevékenykedett 2012-2014. között, ma az Elnöki Tanácsadó Testület tagja. Orvosi diplomáját a Debreceni Egyetem Orvostudományi karán szerezte. Ezt követően PhD fokozatot szerzett a Pennsylvaniai Egyetem Biokémia és Biofizika Tanszékén. Gasztroenterológiai szaktudását többek között a Michigani Egyetemen sajátította el. Dr. Baffy György jelenleg a Harvardi Orvostudományi Egyetem docense és a VA Boston Healthcare System Gasztroenterológia osztályának vezetője.